ilke ne demek?

 1. Temel düşünce, temel inanç, unsur, prensip

  İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı.

  H. Taner
 2. Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural.
 3. Temel bilgi.

  Kimyanın ilkeleri.

 4. Başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak.
 5. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde.
 6. Davranış kuralı.

  Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

  N. Ataç
 7. Öge, unsur

  Atomlar cisimlerin ilkeleridir.

 8. Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural.
 9. Kendisinden türetilen ilk madde.
 10. Umde, prensip.
 11. Öncül
 12. (en)Policy.
 13. (en)Principle.
 14. (en)Basis.
 15. (en)Keynote.
 16. (en)Doctrine.
 17. (en)Canon.
 18. (en)Guideline.
 19. (en)Tenet.
 20. (en)Cause.
 21. (en)Gospel.
 22. (en)Rudiments.
 23. (en)Rule.
 24. (en)Element.
 25. (en)Basic unit.
 26. (en)Fundamental.
 27. (en)Essential.
 28. (en)Postulate.
 29. (en)Assumption.
 30. (en)Moral principle.
 31. (en)Rudiment.
 32. (en)Shibboleth.

ilke olarak

 1. (en)On principle.

ilkeci

 1. İlkelerine bağlı kimse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilke olarakilkeciilkecilikilkehanilkelilkel anlamilkel benlikilkel benlik erkliliğiilkel birikimilkel birimilkilk adımilk adımı atmakilk ağızilk ağızda
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın