birleşen hacimler yasası ne demek?

 1. Bk. Gay-Lussac yasası (II)

birleşen

 1. Birbirini kesen, bir noktada kesişen (doğru, yay).
 2. 1 -Yönleçsel bir niceliğin yerlem eksenleri üzerindeki izdüşümleri. 2- Bir bütünü oluşturan parçalar.
 3. (en)Confluent.
 4. (en)Concurrent.
 5. (en)Component.
 6. (al)Bauelement
 7. (fr)Composante

birleşek

 1. Iki parçanın birleştiği yer ya da iki parça arasında köprü olan dokusal alan.

hacim

 1. Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı.
 2. Bk. oylum
 3. Saldıran. Hücum eden.
 4. (en)Capacity.
 5. (en)Body.
 6. (en)Bulk.
 7. (en)Gauge.
 8. (en)Size.
 9. (en)Mass.
 10. (en)Content.

yasa

 1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.
 2. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.
 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.
 4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü.
 5. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel.
 6. Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural (doğayasası).
 7. Değişmezlik ve zorunluluk niteliği taşımayan, ancak bir yükümlülüğü içeren, özgür bir istence dayalı kural (gereklilikyasası). .// Bu türyasa: a- Hukukta: Toplumda bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyle devletçe konmuş yönerge ve kurallar, b- Ahlâkta: Törelerle ilgili davranışları düzenleyici buyruklar ve yönergeler; bir davranışın nasıl olması gerektiğini, ne yapmak gerektiğini gösteren kurallar. 3-Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel -> belitler; mantık kuralları (düşünmeyasaları).
 8. Kanun; düzen; töre.
 9. (en)Act of congress.
 10. (en)Code.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birleşenbirleşekbirleşbirleşikbirleşik adbirlemebirlemekbirlenmebirlenmekbirlerhacimlihacimli grafikhacimli ipilkhacimli müshilhacimli yemlerhacimhacim birimihacim büyümesihacim değişimihacim dozuhacihacibhacibeynhacibi barihacibi yemin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın