halatın bir kolu ne demek?

 1. (en)Strand

strand

 1. Karaya oturtmak, başarısızlığa uğramak, karaya oturmak, bükmek (ip vb.), telini koparmak (kablo vb.)
 2. Kenar, kıyı, sahil, yalı, yalı boyu
 3. Karaya oturmak
 4. Karaya oturtmak
 5. Zor durumda kalmak
 6. Halatın bir kolu
 7. Iplik teli
 8. Halatın bir kolunu koparmak
 9. Telleri birleştirerek iplik yapmak.

halatın baba çevresinde tam dönüşü

 1. (en)Round turn.

halatın gevşek ucu

 1. (en)Slack.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

kol

 1. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm.
 2. Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü.
 3. Giysinin kolu saran bölümü
 4. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal.
 5. Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça.
 6. Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü.
 7. Bir koltukta, bir divanda kol dayamaya yarayan parça.
 8. Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal, kısım, branş.
 9. Eski alıcı ve göstericilerde, aygıtı çalıştırmak için elle döndürülen, alıcı ya da göstericinin düzeneğini devindiren sap.
 10. (en)Foreleg.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

halatın baba çevresinde tam dönüşühalatın gevşek ucuhalatı ince halatla sarmakhalatı neta tutmakhalatı volta etmekhalathalat bedenihalat biçimli lavhalat bosahalat bükme yerihalahala da öylehala kızıhala o masalhala oğlubirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın