hızlandıran çoğaltan modeli ne demek?

 1. Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.
 2. (en)Accelerator multiplier model.

hızlandıran

 1. Bk.hızlandıran ilkesi
 2. (en)Accelerant.

hızlandıran çarpan modeli

 1. Bk. hızlandıran çoğaltan modeli

çoğaltan

 1. Çarpan.
 2. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.
 3. (en)Multiplier, multiplier coefficient.

mode

 1. Tipik değer (istatistik)
 2. Moda
 3. Biçim, yöntem, tarz, üslup, kip
 4. Makam (müzik)
 5. Gram

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hızlandıranhızlandıran çarpan modelihızlandıran ilkesihızlandıran katsayısıhızlandıran modelihızlandıran prensibihızlandırçoğaltançoğaltçoğaltıçoğaltı tarihiçoğaltıcıçoğalçoğalabilirlikçoğalançoğalışçoğalmaçoğaçoğa artış hızıçoğa azalış hızıçoğa bileşimiçoğa bölünme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın