çoğalt ne demek?

  1. (en)[çoğaltmak] increase, augment, multiply, copy, reproduce, aggrandize, manifold, propagate, scale up.

çoğaltan

  1. Çarpan.
  2. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.
  3. (en)Multiplier, multiplier coefficient.

çoğaltı

  1. Basımevinin bulunmasından önce yazmaların elleçoğaltılması işi.
  2. (en)Copy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çoğaltançoğaltıçoğaltı tarihiçoğaltıcıçoğaltıcı ortamçoğaltılabilen mallarçoğaltılamayan mallarçoğaltılan yazı örneğiçoğaltılmış basit emekçoğaltılmış eserin şekliçoğalçoğalabilirlikçoğalançoğalışçoğalma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın