hızlandıran modeli ne demek?

  1. Firmaların yapacakları yatırımı satış gelirleriyle ilişkilendiren yaklaşım. krş. hızlandıran ilkesi
  2. (en)Accelerator model.

hızlandıran çarpan modeli

  1. Bk. hızlandıran çoğaltan modeli

hızlandıran çoğaltan modeli

  1. Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.
  2. (en)Accelerator multiplier model.

mode

  1. Tipik değer (istatistik)
  2. Moda
  3. Biçim, yöntem, tarz, üslup, kip
  4. Makam (müzik)
  5. Gram

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hızlandıran çarpan modelihızlandıran çoğaltan modelihızlandıran ilkesihızlandıran katsayısıhızlandıran prensibihızlandıranhızlandırmodelingmodeling amplifiermodelini çizmekmodelini yapmamodelistmodelmodel contractmodel çıkarmakmodel drivenmodel ilaçmodemode of actionmode of administrationmode of conveyancemode of dressing
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın