gram cümlecik ne demek?

 1. (en)Clause

clause

 1. Hüküm fıkra, şart
 2. Madde, (anlaşma, antlaşma, kontrat, kanunda)
 3. Cümle, cümlecik
 4. Madde, bent

gram

 1. Yunanca, film. grafik ve çizelge anlamında kullanılan son ek
 2. Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.
 3. 1850-1916. Jorden Pedersen Gram, Danimarka matematikçisi. Çalışma alanları analiz ve sayılar teorisidir.
 4. Spektrogramda olduğu gibi, mekanik bir kaydı belirten son ek.
 5. (en)Gram.
 6. (en)Suffix indicating something drawn or written, a drawing, writing; as, monogram, telegram, chronogram.
 7. (en)The East Indian name of the chick- pea and its seeds; also, other similar seeds there used for food.
 8. (en)The unit of weight in the metric system.
 9. (en)It was intended to be exactly, and is very nearly, equivalent to the weight in a vacuum of one cubic centimeter of pure water at its maximum density.
 10. (en)Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them a metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram.

gram atom

 1. Atom gram ,eski bir terim olup, bugün kullanılmamaktadır. Gram cinsinden bir elementin atom kütlesi. Oksijenin gram atom kütlesi 15,994 gramdır..
 2. (en)Amount of an element needed so that the weight in grams is equal to the atomic weight of the element.
 3. Atom

cümlecik

 1. Önerme.
 2. Küçük cümle
 3. Sıfır ya da daha fazla harfimsilerin sonlu bir tikel evetlemesi.
 4. (en)Clause.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gramgram atomgram atomic weightGram boyalarıGram boyamagram boyasıgram caloriegram charlier dizisigram completedgram çekim listesigragraaf folikülüGraaffolikülügraafian folliclegrabcümlecikcümlecik kümesicümleciğin zemin örneğicümlecümle alemcümle başı bağlaçlarıcümle bilgisicümle dışı ögeler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın