gram atomic weight ne demek?

 1. Atom agirligi

atom

 1. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli kimyasal birleşikleri yani molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 2. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 3. Bk. öğecik
 4. Bir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.
 5. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 6. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 7. Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 8. Eski Yunan filozoflarına göre, gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 9. Yun. Maddenin bölünemez en küçük parçası manasında eski çağ felsefesinde kullanılan bir tabir, günümüze kadar gelmiş ve ilmi tabir olarak kalmıştır. Atom, maddenin bölünmez bir parçası değil, kendisi de daha küçük parçalardan yaratılmış çok küçük bir alemdir. Dünyada, kainatta ve atom aleminde hep aynı nizam hakimdir. Bugün, dün olduğu gibi maddeci felsefe, maddenin mahiyetini anlamaktan acizdir.
 10. (en)An ultimate indivisible particle of matter.

gram

 1. Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.
 2. 1850-1916. Jorden PedersenGram, Danimarka matematikçisi. Çalışma alanları analiz ve sayılar teorisidir.
 3. Spektrogramda olduğu gibi, mekanik bir kaydı belirten son ek.
 4. (en)Gram.
 5. (en)Suffix indicating something drawn or written, a drawing, writing; as, monogram, telegram, chronogram.
 6. (en)The East Indian name of the chick- pea and its seeds; also, other similar seeds there used for food.
 7. (en)The unit of weight in the metric system.
 8. (en)It was intended to be exactly, and is very nearly, equivalent to the weight in a vacuum of one cubic centimeter of pure water at its maximum density.
 9. (en)Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them a metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram.
 10. (en)Metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram.

gram atom

 1. Atom gram ,eski bir terim olup, bugün kullanılmamaktadır. Gram cinsinden bir elementin atom kütlesi. Oksijenin gram atom kütlesi 15,994 gramdır..
 2. (en)Amount of an element needed so that the weight in grams is equal to the atomic weight of the element.
 3. Atom

atomic

 1. Atom, atomik, atomsal, atomla ilgili
 2. Atomik, atomal: çok küçük atomic bomb atom bombası

weight

 1. Ağırlık yapmak, yüklemek, ağırlaştırmak, gramajını artırmak
 2. Ağırlık, siklet
 3. Tartı, vezin
 4. Yük, sıkıntı
 5. Tesir, itibar, nüfuz, önem, ehemmiyet
 6. Dirhem
 7. Ağır cisim
 8. Istatistik bağıl değer
 9. Gerilme gücü
 10. Yüklemek, ağırlık vermek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gramgram atomGram boyalarıGram boyamagram boyasıgram caloriegram charlier dizisigram completedgram cümlecikgram çekim listesigragraaf folikülüGraaffolikülügraafian folliclegrabatomicatomic absorptionatomic absorption coefficientatomic absorption spectrophotometeratomic absorption spectrophotometryatomic absorption spectroscopyatomic absorption spektrophotometryatomic ageatomic bombatomic bondatomatom agirligiatom ağırlığıatom ağırlığı birimiatom altı bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın