Gram boyaları ne demek?

 1. 100 mL suda 15 mL anilin, 7 mL doymuş metil viyole alkol çözeltisi, 10 mL mutlak alkol karışımının çözülmesiyle hazırlanan ve bakteriyolojide kullanılan çözeltiler.

Gram boyama

 1. Hans Gram tarafından geliştirilen, bakterilerin hücre duvarlarındaki kimyasal farklılığa bağlı olarak mikroorganizmaların kristal violetle boyanması ilkesine dayanan ampirik bir boyama yöntemi, Gram yöntemi. Mavi; Gram pozitif, kırmızı; Gram negatiftir.
 2. Özellikle bakterileri boyamada kullanılan farklı bir boyama yöntemi.
 3. (en)Stain, Gram's method.
 4. (en)Staining.
 5. (en)Staining method.

gram boyası

 1. Bakterileri ayırmak için kullanılan boya. Bu boya ile boyanan bakterilere gram (+), boyanmayanalara ise gram (-) bakteriler denir.
 2. (en)Stain, Gram's method.
 3. (en)Gram's stain.
 4. (fr)Teinte de Gram

boya

 1. Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
 2. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
 3. Renk
 4. Aldatıcı görünüş.
 5. Yazmak için kullanılan mürekkep.
 6. (Resim) Başka cisimlerin yüzeyinde renkli bir katman oluşturmada kullanılan özdek. a. bk.boyayıcıboyalar.
 7. Nesnelere renk vermek ya da onları dış etkilerden korumak için kullanılan renkli özdek.
 8. (en)Coloring.
 9. (en)Colouring.
 10. (en)Paint.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

Gram boyamagram boyasıgramgram atomgram atomic weightgram caloriegram charlier dizisigram completedgram cümlecikgram çekim listesigragraaf folikülüGraaffolikülügraafian folliclegrabboyalarla süsleboyalamaboyalamakboyalanmaboyalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın