gerginlik bölgesi ne demek?

 1. İki devletin çeşitli ilişkiler açısından üzerinde anlaşamadıkları toprak parçası.
 2. (en)Zone of tension.
 3. (fr)Zone de tension

gerginlik

 1. Gergin olma durumu
 2. Gerici, çekici, bir kuvvet etkisinin neden olduğu durum.
 3. Gerici, çekici, bir kuvvet etkisinin neden olduğu durum.
 4. Bk. gerilim
 5. Gerilme sonucu şekli değişmiş olan maddedeki uzunluk, alan veya hacmin gerilme öncesi değerine oranı.
 6. Kasların sürekli hafif kasılı kalma durumu.
 7. (en)Tonus.
 8. (en)Strain.
 9. (en)Stress.
 10. (en)Stretch.

gerginlik gemi

 1. Dolama işleminde kullanılan dolama aygıtının, gerginliği yitirmemeyi sağlayan bölümü.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerginlikgerginlik gemigerginliklegerginleşmegerginleşmekgerginleştirgerginleştirmegerginleştirmekgergingergin abanıkgergin açınıkgergin asılmagergin beklemekgergigergi ayar kolugergi çubuğugergi gibigergi kancasıbölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın