gerginlik ne demek?

 1. Gergin olma durumu

  Sinirlerimin gerginliği, nefesimin tıkanması hâlâ savulmadı.

  S. M. Alus
 2. Gerici, çekici, bir kuvvet etkisinin neden olduğu durum.
 3. Gerici, çekici, bir kuvvet etkisinin neden olduğu durum.
 4. Bk. gerilim
 5. Gerilme sonucu şekli değişmiş olan maddedeki uzunluk, alan veya hacmin gerilme öncesi değerine oranı.
 6. Kasların sürekli hafif kasılı kalma durumu.
 7. (en)Tonus.
 8. (en)Strain.
 9. (en)Stress.
 10. (en)Stretch.
 11. (en)Tension.
 12. (en)Tightness.
 13. (en)Tautness.
 14. (al)Ausspannung
 15. (fr)Effort
 16. (fr)Traction

gergin

 1. Gerilmiş durumda olan.
 2. Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt)
 3. Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki).
 4. Huzursuz, sinirli.
 5. (en)Stretched.
 6. (en)Taut.
 7. (en)Strained.
 8. (en)Jumpy.
 9. (en)Tense.
 10. (en)Nervous.

gerilim

 1. Gerginlik, tansiyon
 2. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon.
 3. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.
 4. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
 5. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum.
 6. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.
 7. (Derleme.. gerilme) Konuşmada bir sesin meydana gelmesi için ses kirişlerinin gerginleşmesi (1. evregerilim, 2. evre oluşum, 3. evre çözülüm) .
 8. Elektrik alanı içinde bulunan iki noktanın erkil değerleri çıkarımı. Bu nicelik genellikle volt olarak ölçülür.
 9. Çeşitli yollara başvurularak, konunun anlatımında yaratılan sıkıntılı, gergin hava.
 10. Bir iletkenin iki ucundaki elektrik akımını sağlayan gizil güç eşitsizliği.

gerginlik bölgesi

 1. İki devletin çeşitli ilişkiler açısından üzerinde anlaşamadıkları toprak parçası.
 2. (en)Zone of tension.
 3. (fr)Zone de tension

gerginlik gemi

 1. Dolama işleminde kullanılan dolama aygıtının, gerginliği yitirmemeyi sağlayan bölümü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerginlik bölgesigerginlik gemigerginliklegerginleşmegerginleşmekgerginleştirgerginleştirmegerginleştirmekgergingergin abanıkgergin açınıkgergin asılmagergin beklemekgergigergi ayar kolugergi çubuğugergi gibigergi kancası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın