gen ne demek?

 1. Geniş.
 2. Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde "kenarlı" anlamıyla kullanılan bir söz.
 3. Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)

  Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım.

  N. Cumalı
 4. İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge

  Eşref Şefik, köklü bir İstanbul ailesinin genleri ile bu akıcı konuşma diline egemendi.

  H. Taner
 5. Kalıtlık
 6. Kalıtsal materyalin tek bir birimini oluşturan kalıtım faktörü.
 7. Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi. Kalıtsal karakterler ana babadan oğul dölegenlerle taşınır. Tek birgen belirli bir DNA uzunluğunda (bazı virüslerde RNA) olur.genler protein sentezini yönetir, kendilerini eşler ve RNA tiplerinin sentezini yaparlar. Polipeptit zincirinin sentezini yöneten fonksiyonelgen bir sistrondur.
 8. Dna üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.
 9. Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden diğer döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayiniyle ilgili olan kalıtım faktörleri.
 10. DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
 11. Canlıların her türlü özelliklerini belirleyen ve hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunan kalıtım maddesinin en küçük birimi.
 12. (en)Gene.
 13. (en)Suffix used in scientific words in the sense of producing, generating: as, amphigen, amidogen, halogen.
 14. (en)Informal term for information; 'give me the gen on your new line of computers'.
 15. (en)To , toward , towards , gene.
 16. (en)Suffix meaning produced, generated; as, exogen.
 17. (en)Generator.
 18. (en)General.
 19. (en)General terms, which may apply to various areas of energy, particularly renewable energy technologies.
 20. (en)Genitive case.
 21. (en)An expert system expert-system developed by General Electric.
 22. (en)Adv: yet, now, still, again; further, besides, moreover 734.
 23. (fr)Gène, facteur héréditaire
 24. Bilgi, haber, doğru bilgi

gen ailesi

 1. Atasal bir genden çeşitlilikler sonucu oluşan, ekzonları birbiri ile benzer olan gen grubu.
 2. (en)Gene family.
 3. (fr)Famille de gène

gen aktarımı

 1. Özel bir geni ya da genleri bir vektöre eklemek. İnsersiyon.
 2. Özel bir geni veya genleri bir vektöre ekleme, gen insersiyonu.
 3. (en)Gene insertion, gene transfer.
 4. (fr)Transfert de gène
 5. (la)Insider: aktarılmış

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğgen ekolojisigen ekspresyonugen frekansıgen füzyonugen haritalanmasıgen havuzugegeangeanticlinegeargear and tackle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın