gen ailesi ne demek?

 1. Atasal bir genden çeşitlilikler sonucu oluşan, ekzonları birbiri ile benzer olan gen grubu.
 2. (en)Gene family.
 3. (fr)Famille de gène

gen aktarımı

 1. Özel bir geni ya da genleri bir vektöre eklemek. İnsersiyon.
 2. Özel bir geni veya genleri bir vektöre ekleme, gen insersiyonu.
 3. (en)Gene insertion, gene transfer.
 4. (fr)Transfert de gène
 5. (la)Insider: aktarılmış

gen çifti

 1. (en)Gene pair

aile

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 4. Eş, karı.
 5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
 7. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Zevce

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gen aktarımıgen çiftigen çoğgen ekolojisigen ekspresyonugengen frekansıgen füzyonugen haritalanmasıgen havuzugegeangeanticlinegeargear and tackleailesine iyi bakan kimseailesizaileselailesel akdeniz ateşiaileaile adıaile adresiaile altıaile babasıailailanthus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın