gen ekolojisi ne demek?

 1. Canlılardaki ekolojik farklılıkların genler üzerindeki etkilerini araştıran bir bilim dalı.
 2. (en)Genecology.

gen ekspresyonu

 1. (en)Gene expression.

gen

 1. Geniş.
 2. Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde "kenarlı" anlamıyla kullanılan bir söz.
 3. Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)
 4. İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge
 5. Kalıtlık
 6. Kalıtsal materyalin tek bir birimini oluşturan kalıtım faktörü.
 7. Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi. Kalıtsal karakterler ana babadan oğul dölegenlerle taşınır. Tek birgen belirli bir DNA uzunluğunda (bazı virüslerde RNA) olur.genler protein sentezini yönetir, kendilerini eşler ve RNA tiplerinin sentezini yaparlar. Polipeptit zincirinin sentezini yöneten fonksiyonelgen bir sistrondur.
 8. Dna üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.
 9. Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden diğer döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayiniyle ilgili olan kalıtım faktörleri.
 10. DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.

ekoloji

 1. Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı
 2. Çevre bilimi
 3. Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
 4. Bk. çevre bilimi
 5. Organizmaların çevre ile ilişkilerini ve davranışlarını konu edinen bilim dalı.
 6. Bk. çevrebilim
 7. Yun. Canlı varlıklarla çevreleri arasındaki münasebetleri araştıran biyoloji kolu.
 8. Çevre bilimi.
 9. (en)Ecology.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gen ekspresyonugengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğgen frekansıgen füzyonugen haritalanmasıgen havuzugegeangeanticlinegeargear and tackleekolojistekolojiekoloji ecologyekoloji uzmanıekolojikekolojik binaekolog
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın