gen frekansı ne demek?

 1. Bir populasyonda, belli bir gen lokusundaki özel bir alelin o lokustaki bütün alellerin toplamına oranı. Alellik frekansı.
 2. (en)Gene frequency.
 3. (fr)Fréquence des gènes

gen

 1. Geniş.
 2. Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde "kenarlı" anlamıyla kullanılan bir söz.
 3. Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)
 4. İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge
 5. Kalıtlık
 6. Kalıtsal materyalin tek bir birimini oluşturan kalıtım faktörü.
 7. Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi. Kalıtsal karakterler ana babadan oğul dölegenlerle taşınır. Tek birgen belirli bir DNA uzunluğunda (bazı virüslerde RNA) olur.genler protein sentezini yönetir, kendilerini eşler ve RNA tiplerinin sentezini yaparlar. Polipeptit zincirinin sentezini yöneten fonksiyonelgen bir sistrondur.
 8. Dna üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.
 9. Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden diğer döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayiniyle ilgili olan kalıtım faktörleri.
 10. DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.

gen ailesi

 1. Atasal bir genden çeşitlilikler sonucu oluşan, ekzonları birbiri ile benzer olan gen grubu.
 2. (en)Gene family.
 3. (fr)Famille de gène

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğgen ekolojisigen ekspresyonugen füzyonugen haritalanmasıgen havuzugegeangeanticlinegeargear and tacklefrekansı ikiye katlayan devrefrekansı tutmamakfrekansını ayarlamafrekansfrekans bandıfrekans bandifrekans boyu ayar düğmesifrekans bozan kaynak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın