ailanthus ne demek?

 1. Aylandız ağŸcı, bir tür ağŸaç
 2. Aylandız ağacı.

ail

 1. Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan. Fakir.
 2. Rahatsız olmak, hasta olmak
 3. Sıkıntı vermek, taciz etmek, rahatsız etmek
 4. Rahatsız etmek, sıkmak; hasta olmak, hastalanmak, rahatsız olmak

aile

 1. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.
 2. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 3. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
 4. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 5. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 6. Eş, karı.
 7. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Erkeğin karısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ailaileaile adıaile adresiaile altı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın