ailanthus ne demek?

 1. Aylandız ağacı
 2. Bir tür ağaç
 3. Tuba ağacı

aylandız

 1. Kokar ağaç.
 2. (en)Tree of heaven.

ail

 1. Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan. Fakir.
 2. Rahatsız olmak, hasta olmak
 3. Sıkıntı vermek, taciz etmek, rahatsız etmek
 4. Rahatsız etmek, sıkmak; hasta olmak, hastalanmak, rahatsız olmak

aile

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 4. Eş, karı.
 5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
 7. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Zevce

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ailaileaile adıaile adresiaile altı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın