gözesel büyüme ne demek?

 1. Tıpkı canlı varlıklarda gözelerin kendilerini yeniden üretmelerinde olduğu gibi, ergenleringözesel büyümesinden esinlenerek yaratılmış, kent yapısını oluşturan, gözelerin az çok ayrımlarla kendilerini yinelemelerini anlatan kentsel büyüme biçimi.gözesel büyüme, kentlere yeni komşuluk birimlerinin eklenmesinde olduğu gibi, tasarlama eylemi gerektirir. Bir kentingözesel büyüme ile genişlemesi, uydu yerleşmelerle büyümesine benzemez. İlkinde, kentin yerleşik alanının sona eridiği sınıra yeni yerleşmeler eklenmesine karşın, ikincisinde, kentle yeni yerleşmeler arasına, geniş kırsal topraklar girer.gözesel büyümede, gelişigüzel değil, tasarlı bir büyüme söz konusudur.
 2. (en)Cellular growth.

gözesel gezgin radyo

 1. (en)Cellular mobile radio

gözesel telefon teknolojisi

 1. (en)Cellular telephone technology

büyüme

 1. Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.
 2. Büyümek işi.
 3. Bir ekonomide sayısal olarak ifadesi mümkün olabilen makro büyüklüklerin yüzde olarak artışı.
 4. Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) sabit fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. krş. nominalbüyüme
 5. Zigotun oluşumundan itibaren ergin canlı ağırlığa ulaşana kadar canlının ağırlık kazanması.
 6. Canlıların belli bir süre içerisinde ağırlık ve uzunluk özellikleri bakımından artış göstermesi.
 7. (en)Growth, rate of growth.
 8. (en)Growth.
 9. (en)Development.
 10. (en)Increase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gözesel gezgin radyogözesel telefon teknolojisigözegöze açıklığıgöze ağzıgöze aitgöze alarakgözgöz abdüksiyonugöz açamamakgöz açıp kapayıncaya kadargöz açtırmamakbüyümebüyüme ağrılarıbüyüme çağıbüyüme çatalıbüyüme eğrisibüyüme etkenleribüyüme evreleribüyüme faktörleribüyüme faktörübüyüme gayretibüyümbüyübüyü bilayınbüyü bozmakbüyü dönemibüyü gibi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın