büyüme eğrisi ne demek?

 1. Ulusal gelirin zaman içindeki değişiminin geometrik yeri.
 2. Bedence ve zihince olgulaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgesel olarak belirten eğri.
 3. (en)Growth curve.

büyüme etkenleri

 1. Mediyatör ve hormonlardan ayrı olarak organizma çevresine uyum sağlayabilmek amacıyla büyüme gelişmenin bütünlüğünün korunmasında rol oynayan faktörler.
 2. (en)Growth factors.

büyüme evreleri

 1. Beden örgenlerinde ya da anlık süreçlerinde nicelik açısından baş gösteren gelişme ve değişme evreleri.

eğri

 1. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı.
 2. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves.
 3. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail.
 4. Yanlış bir biçimde
 5. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi.
 6. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.
 7. Bk. kavis
 8. Bir özelliğin yeğinliğindeki değişimleri özetleyen çizgi.
 9. (en)Curve.
 10. (en)Crooked.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

büyüme etkenleribüyüme evreleribüyüme ağrılarıbüyüme çağıbüyüme çatalıbüyümebüyüme faktörleribüyüme faktörübüyüme gayretibüyüme güdüsübüyümbüyübüyü bilayınbüyü bozmakbüyü dönemibüyü gibieğrisi doğrusuna gelmekeğrisei koordinatlarda laplace operatörüeğriseleğrisel bağıntıeğrisel bağlanımeğrisel eğilimeğrieğri altı alaneğri altındaki alaneğri aşağıeğri av bıçağıeğreeğrekeğreltieğrelti otlarıeğrelti otu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın