büyüme faktörü ne demek?

 1. Ağırlıkları 4000-60000 dalton arasında değişen, çok az miktarları bile hücresel etkinlikleri etkileyerek büyümeyi uyaran, epidermal büyüme faktörü, trombositlerce salınan büyüme faktörü, asidik ve bazik fibroblast büyüme faktörü, transforming büyüme faktörü alfa ve beta, interlökin 1, interlökin 2, tümör nekroz faktör alfa, epidermal büyüme faktörü ve yenilenme için gerekli proteinler.
 2. (en)Growth factor.

büyüme faktörleri

 1. Organizmanın düzenli büyümesi ve gelişmesi için gerekli vitaminler, amino asitler, pürinler, pirimidinler ve bunun gibi organik bileşikler. Örnek: Sinir büyüme faktörü, epidermis büyüme faktörü.
 2. (en)Growth factors.
 3. (fr)Facteurs de croissance

büyüme

 1. Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.
 2. Büyümek işi.
 3. Bir ekonomide sayısal olarak ifadesi mümkün olabilen makro büyüklüklerin yüzde olarak artışı.
 4. Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) sabit fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. krş. nominalbüyüme
 5. Zigotun oluşumundan itibaren ergin canlı ağırlığa ulaşana kadar canlının ağırlık kazanması.
 6. Canlıların belli bir süre içerisinde ağırlık ve uzunluk özellikleri bakımından artış göstermesi.
 7. (en)Growth, rate of growth.
 8. (en)Growth.
 9. (en)Development.
 10. (en)Increase.

faktör

 1. Etken, etmen
 2. Bk. üretimfaktörleri
 3. Bk. etken
 4. Gen, genetik etken
 5. Vitaminler ve diğer esansiyel elementler
 6. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan.
 7. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.
 8. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde.
 9. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.
 10. Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

büyüme faktörleribüyümebüyüme ağrılarıbüyüme çağıbüyüme çatalıbüyüme eğrisibüyüme etkenleribüyüme evreleribüyüme gayretibüyüme güdüsübüyümbüyübüyü bilayınbüyü bozmakbüyü dönemibüyü gibifaktörfaktör akışkanlığıfaktör analizifaktör analizli skalafaktör arz fonksiyonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın