hiçbir şey ne demek?

 1. (en)Nothing at all

nothing

 1. Hiç bir şey
 2. Hiç!, hiçbir şey!, olmaz!
 3. Hiç, asla, katiyen
 4. Sıfır
 5. Hiç, hiç bir suretle, asla, katiyen
 6. Önemsiz şey veya kimse
 7. Hiç
 8. Hiçlik, yokluk

hiçbir şey görmedim.

 1. (en)See: i haven't seen anything.

hiçbir şeyden çekinmemek

 1. (en)Stick at nothing.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hiçbir şey görmedim.hiçbir şeyden çekinmemekhiçbir şeyden zevk almayanhiçbir şeyi tesadüfe bırakmamakhiçbir şekildehiçbir biçimdehiçbir durumdahiçbir engelle karşılaşmadanhiçbir suretlehiçbir surettehiçbirhiçhiç anlamamakhiç bilmemekhiç bilmiyorumhiç birşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeydaşeydagülşeydanurşeydeşeyhşeairşeairi islamiyeşeametşebşebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın