dövme alaşım ne demek?

 1. Dövme işlemi ile biçimlendirilmiş alaşım.
 2. (en)Forged alloy.
 3. (fr)Alliage forgé

dövme altin

 1. (en)Beaten gold

dövme aralığı

 1. Sıcak dövme işleminin yapılabildiği üst dönüşüm sıcaklığı ile bunun 300°C-400°C üstüne dek uzanan sıcaklık aralığı.

alaşım

 1. İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te vb. elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita.
 2. İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
 3. Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.
 4. İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
 5. Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita.
 6. (en)Alloy halita.
 7. (en)Amalgamation.
 8. (en)Composite.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Composition.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dövme altindövme aralığıdövmedövme çekicidövme çelikdövme demirdövme deneyidövme kaynağıdövme kaynağı yapmadövme makinesidövdövdürmedövdürmekdövdürtmedövdürtmekalaşımalaşım çeliğialaşım elementialaşım eritmealaşım hazırlamakalaşım karbürüalaşımı eriterek ayrıştırmakalaşımlamaalaşımlamakalaşımlı dökme demiralaşıkalaşalaşaalaşağı etmekalaşehiralaşen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın