etmen kuramı ne demek?

  1. Anlıksal örgülü, sayıca sınırlı, nitelik açısından herkeste eşit, yalnız nicelikte bireyden bireye farklılık gösteren etmenlerle açıklama.

etmen aygıtı

  1. Sahne etmenlerini yapmaya yarayan aygıtların tümü.
  2. (en)Effects machine.
  3. (fr)Machine à effet

etmen çözümlemesi

  1. Test puanları gibi bir dizi değişken arasındaki iç-bağlılaşmaları çözümleyen türlü yöntemlerden biri.
  2. Bulgulara temel olan başlıca öğeleri ortaya çıkarmak amacıyle test puanlarının incelenmesi.
  3. Belli test sonuçlarında kendini gösteren başlıca zihin süreçlerinin çözümlenmesi.
  4. Karmaşık toplum olgularını yaratan etmenlerin ortaya çıkarılması ve ayrı ayrı çözümlenmesi yolu.
  5. (en)Factor analysis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etmen aygıtıetmen çözümlemesietmenetmenleretmensel deney tasarımetmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eylemekuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın