etmen aygıtı ne demek?

 1. Sahne etmenlerini yapmaya yarayan aygıtların tümü.
 2. (en)Effects machine.
 3. (fr)Machine à effet

etmen

 1. Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör.
 2. Faktör.
 3. Etken.
 4. Birlikte ya da ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, koşullardan her biri.
 5. Zekâ ölçümünde, uygulanan iki ya da daha çok sayıda testten elde edilen sonucu belirleyen ve etkileyen böylece ayrı test puanları arasında bağlılaşma sağlayan varsayımsal özellik, yetenek ya da yetenek öğelerinden biri.
 6. (en)Factor, agent.
 7. (en)Agent.
 8. (en)Consideration.
 9. (en)Factor.
 10. (en)Consideration faktör.

etmen çözümlemesi

 1. Test puanları gibi bir dizi değişken arasındaki iç-bağlılaşmaları çözümleyen türlü yöntemlerden biri.
 2. Bulgulara temel olan başlıca öğeleri ortaya çıkarmak amacıyle test puanlarının incelenmesi.
 3. Belli test sonuçlarında kendini gösteren başlıca zihin süreçlerinin çözümlenmesi.
 4. Karmaşık toplum olgularını yaratan etmenlerin ortaya çıkarılması ve ayrı ayrı çözümlenmesi yolu.
 5. (en)Factor analysis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etmenetmen çözümlemesietmen kuramıetmenleretmensel deney tasarımetmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eylemeaygıtı almaaygıtı belirtaygıtı devreden çıkaraygıtı etkinleştiraygıtı kapataygıtı onaylaaygıtaygıt adıaygıt adresiaygıt ayarlamalarıaygıt ayarlarıaygınaygın baygınaygınlıkaygıraygır deposu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın