etkili anlatım ne demek?

 1. (en)Compactness.

etkili akım

 1. (en)Effective current

etkili alışkanlık gücü

 1. (Hull) Belirli bir pekiştirme süreci ile bir ya da daha çok pekiştirme süreçlerinin değişimli toplamı yoluyle kurulan bütün alışkanlık geliştirme alanına değgin alışkanlık gücü.

anlatım

 1. Anlatma işi.
 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.
 3. Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcük ya da sözcükler dizisi.
 4. Bir sinema ya da televizyon yapıtının belli bir kavram, düşünce ya da duyguyu görüntüler ve sesler yardımıyla ortaya koymada başvurduğu yol; görüntü ve sesleri kullanırken bunların sağladığı çeşitli olanaklardan yararlanma biçimi.
 5. (en)Manner of telling.
 6. (en)Strain.
 7. (en)Verbalism.
 8. (en)Narration.
 9. (en)Exposition.
 10. (en)Expression.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkili akımetkili alışkanlık gücüetkilietkili biçimdeetkili bir biçimdeetkili dokuetkili dozetkili elektromotor kuvvetetkili en düşük dozetkili eylemetkileetkilemeetkileme sabuklamasıetkilemeketkilenanlatımanlatım aracıanlatım biçimianlatım bilimianlatım cimnastiğianlatım dansıanlatım tarzıanlatım titremianlatım tonuanlatım yitimianlatıanlatıbilimanlatıcıanlatıcılıkanlatılabilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın