etken çözümlemeli özellikler ne demek?

 1. Etken çözümlemesinden geçirildiğinde yüksek bağıntı vererek birbirine ilişkin olduğu anlaşılan ve bir bütünün temel yönlerini oluşturduğu ya da derinliğine bir birlik gösterdiği varsayılan "kaynak özellikler".
 2. (en)Factor analyzed traits.

etken

 1. Etki eden, müessir, faktör
 2. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan, müessir.
 3. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.
 4. Bir olayın oluşumunu etkileyen değişkenlerden her biri.
 5. Etki yapıcı, belirleyici gücü olan.
 6. Bir sonucun ortaya çıkmasına yol açanların her biri.
 7. Birden fazla sayıda aracın bir araya gelerek bir ürünün oluşmasını sağlaması, etmen.
 8. (en)Effective.
 9. (en)Active.
 10. (en)Dominant.

etken anlamlı edilgen yapılı

 1. (en)Deponent.

çözümlemeli

 1. Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik.
 2. (en)Analytic, analytical.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimietken büyüetken çamur yöntemietken çaprazıetken çatıetken çözümlemeli ölçeketken çözümlemeli ölçek oluşturmaetkaçözümlemeliçözümlemeli dengelemçözümlemeçözümleme kurallarıçözümleme romanıçözümleme ve bileştirmeçözümlemeciçözümleçözümleç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın