etken çatı ne demek?

 1. Yüklemin belirttiği işin özne tarafından doğrudan doğruya yapıldığını gösteren eksiz fiil çatısı, yalın çatı: ak-, belir-, biç-, eski-, duy-, kurtul-, kısal-, sabahla- vb. fiiller özneleri ve çekimli durumları ile bireretken çatı oluştururlar: Arka sokaktaki dere bu yıl hiç kurumadı, hep aktı. Hava (özne) karardı ve akşam oldu. Kayıkçılar, (özne) kayığı kıyıya çektiler. Şiddetli rüzgâr (özne) ağacın dallarını kırdı. Ömrümüz boyunca emek sarfettiniz. Bir aralık böyle uyurken müthiş bir gürültü ile uyandım (özne: ben, H.Z. Uşaklıgil, Kırk Yıl I, s. 41). O (özne) hızlı yürüdü, ben (özne) kaçtım (P. Safa, Şimşek, s. 23). Büyük bakan (özne) esrarlı şeyleri çok severdi (göst.e., s. 23) vb. Karşıtı edilgen çatı’dır.
 2. (en)Active voice.
 3. (fr)Voix active

etken çamur yöntemi

 1. Pissu çamuru içindeki bakteri etkinliğini artırarak yapılan arıtma yöntemi.

etken çaprazı

 1. Bir etken çözümlemesinde bağıntıya geçirilen ölçüm ve ölçerlerin yüklü olduğu etkenleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen çizelge, bkz. etken yükleme.
 2. (en)Factor matrix.

çatı

 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü.
 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer.
 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu.
 5. Barınılan, sığınılan yer.
 6. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu kuruluş.
 7. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi.
 8. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
 9. Bir aygıt ya da düzeneği taşıyan, genellikle metal yapı.
 10. (en)Roofing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etken çamur yöntemietken çaprazıetken çözümlemeli ölçeketken çözümlemeli ölçek oluşturmaetken çözümlemeli özellikleretkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimietken büyüetkaçatıçatı arasıçatı arası odasıçatı bağlamasıçatı barıçatı desteğiçatı dış açısıçatı direğiçatı ekleriçatı eteğiçatçat çat edençat diyeçat etmekçat kapı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın