etken çaprazı ne demek?

 1. Bir etken çözümlemesinde bağıntıya geçirilen ölçüm ve ölçerlerin yüklü olduğu etkenleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen çizelge, bkz. etken yükleme.
 2. (en)Factor matrix.

etken çamur yöntemi

 1. Pissu çamuru içindeki bakteri etkinliğini artırarak yapılan arıtma yöntemi.

etken çatı

 1. Yüklemin belirttiği işin özne tarafından doğrudan doğruya yapıldığını gösteren eksiz fiil çatısı, yalın çatı: ak-, belir-, biç-, eski-, duy-, kurtul-, kısal-, sabahla- vb. fiiller özneleri ve çekimli durumları ile bireretken çatı oluştururlar: Arka sokaktaki dere bu yıl hiç kurumadı, hep aktı. Hava (özne) karardı ve akşam oldu. Kayıkçılar, (özne) kayığı kıyıya çektiler. Şiddetli rüzgâr (özne) ağacın dallarını kırdı. Ömrümüz boyunca emek sarfettiniz. Bir aralık böyle uyurken müthiş bir gürültü ile uyandım (özne: ben, H.Z. Uşaklıgil, Kırk Yıl I, s. 41). O (özne) hızlı yürüdü, ben (özne) kaçtım (P. Safa, Şimşek, s. 23). Büyük bakan (özne) esrarlı şeyleri çok severdi (göst.e., s. 23) vb. Karşıtı edilgen çatı’dır.
 2. (en)Active voice.
 3. (fr)Voix active

çapraz

 1. Bir köşeden bir köşeye uzanan
 2. Birbirine aykırı olan, zıt düşen
 3. Eğik olarak birbiriyle kesişen
 4. İki taraflı, karşılıklı.
 5. Bir tür olta iğnesi.
 6. Kopça, düğme.
 7. Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu.
 8. Karşı güreşçiyi ayaktayken kolları ile kavrayıp onu gerisingeri sürerken çelme takıp sırt üstü yere düşürme.
 9. Testerenin çalışırken sıkışmasını önlemek için dişlerin sağa ve sola birer atlayarak eğilmesi.
 10. Bk. çapraz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etken çamur yöntemietken çatıetken çözümlemeli ölçeketken çözümlemeli ölçek oluşturmaetken çözümlemeli özellikleretkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimietken büyüetkaçaprazımsıçaprazçapraz açkıçapraz akineziçapraz alanli kuvvetlendiriciçapraz alerjiçaprakçapraşıkçapraşık durumçapraşık düğümçapraşık kaydırma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın