erkan ne demek?

 1. General veya amiral aşamasındaki askerler.
 2. Sarılık denilen bir hastalık çeşidi.
 3. Bir topluluğun ileri gelenleri.
 4. Yiğit, erkek soydan gelen.
 5. Rükünler, esaslar, temeller.
 6. Osmanlıca'da yazılışı: erkân.
 7. Büyükler, üstler.

  Yüksek sınıf mahalle erkânını da konaklarına uğrayıp meseleden haberdar eder.

  R. H. Karay
 8. Yol, yöntem.

  Onun arkasına bu yolda, bu erkânda gelmiş geçmiş ustalar, pirler vardı.

  Ö. Seyfettin
 9. Adet, usul.
 10. (en)Great men.
 11. (en)High officials.
 12. (en)Propriety.
 13. (en)High officials; important people; senior officers; method, way, rule; fundamentals, basics.

erkan kürkü

 1. Padişah tarafından vezirliğe yükseltilenlere giydirilen kürk.
 2. Padişahın vezirlerine giydirdiği kürk.

erkan minderi

 1. Ev ve konaklarda seçkin konukların oturması için yapılmış yer minderi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkan kürküerkan minderierkanı askeriyeerkanı devleterkanı harberkanı harbiyei umumiyeerkanı islamiyeerkanı istiareerkanı salaterkanı sebaerkaerkaberkabanerkaherkal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın