enzim etkinliği ne demek?

 1. (en)Enzyme activity.

enzyme

 1. Enzim, ferment
 2. Biyokim

enzim etkinleşmesi

 1. (en)Enzyme activitation.

enzim

 1. Bkz. ferment
 2. Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, eriyebilir organik madde.
 3. Bk. özgen
 4. Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olatlarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler.
 5. Canlı hücrelerce sentezlenen ve biyolojik olayları seçimli olarak katalizleyen, genelde protein yapısında polimer madde.
 6. Hayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, protein tabiatında maddeler. Katalizledikleri tepkimelerin tipine bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar.
 7. Biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşikler.
 8. (en)Enzyme.
 9. (fr)Enzyme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enzim etkinleşmesienzimenzim aktivasyonuenzim baskılanmasıenzim enz eenzim enzymeenzim immunoassayenzim indükleyicienzim indükleyicisienzim indüksiyonuenzenzaenzadenzalenzametkinliği zayıf piyasaetkinliğini kaldırmaketkinliketkinlik çözümlemesietkinlik derecesietkinlemeetkinleme çözümlemesietkinleme etkin kesitietkinlemeketkinlenmiş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın