enzim enz e ne demek?

 1. (Yun. en: içinde; zyme: bırakmak) Canlı hücreler tarafından meydana getirilen, biyokimyasal tepkimelerde katalizör olarak görev yapan bir protein molekülü. Katalizledikleri tepkimelerin tipine ve sayısına bağlı olarak, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar. Ferment.
 2. (en)Enzyme, ferment.
 3. (al)Enzym, Ferment
 4. (fr)Enzyme, ferment
 5. (la)Fermentum: enzim

enzim enzyme

 1. Canlı maddeye özgü katalizör.

enzim etkinleşmesi

 1. (en)Enzyme activitation.

enz

 1. Bk.Enzim

e

 1. Aynştaynyum elementinin simgesi.
 2. (e:) Başına getirildiği cümledeki kavrama göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular anlatan bir söz.
 3. (e:) Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz.
 4. (e:) Ardından gelecek söz ve davranışları öğrenmek amacıyla soru kavramı taşıyan, bir beklentiyi içeren bir seslenme sözü.
 5. "Öyle ise, öyle olunca, mademki öyle" anlamlarında bir söz.
 6. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Mİ notasını ifade eden harf.
 7. E, İngiliz alfabesinin beşinci harfi.
 8. Bk. ektoplâzmik yüz
 9. Enzim.
 10. Glutamik asit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enzim enzymeenzim etkinleşmesienzim etkinliğienzim aktivasyonuenzim baskılanmasıenzimenzim immunoassayenzim indükleyicienzim indükleyicisienzim indüksiyonuenzenzaenzadenzalenzamenzarenzarı dikkatenen 29000 standartlar serisien 45001 standardıen 45002 standardıen 45003 standardı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın