etkinleme çözümlemesi ne demek?

 1. (aktifleme analizi) Nötronlarla ışınlanarak oluşturulan radyonüklidlerin varlığını saptama ve ışınım düzeylerini ölçme yöntemi.
 2. (en)Activation analysis.
 3. (fr)Analyse par activation

etkinleme

 1. (aktifleme) Bir cismi ışınlama yoluyla radyoaktif duruma getirme.
 2. (en)Activation.
 3. (fr)Activation

etkinleme etkin kesiti

 1. (aktifleme etkin kesiti) Bir radyonüklidin belirli bir etkileşimle biçimlenebilmesi için gerekli olan etkin kesit.
 2. (en)Activation crosssection.
 3. (fr)Section efficace d'activation

çözümleme

 1. Çözümlemek eylemi; bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
 2. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.
 3. (en)Analysis.
 4. (en)Analysis, settlement.
 5. (al)Zerlegung
 6. (fr)Analyse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkinlemeetkinleme etkin kesitietkinlemeketkinlenmişetkinleşimetkinetkin açık artırmaetkin adresetkin alanetkin almaçözümlemeçözümleme kurallarıçözümleme romanıçözümleme ve bileştirmeçözümlemeciçözümleçözümleç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın