etkinleme etkin kesiti ne demek?

 1. (aktifleme etkin kesiti) Bir radyonüklidin belirli bir etkileşimle biçimlenebilmesi için gerekli olan etkin kesit.
 2. (en)Activation crosssection.
 3. (fr)Section efficace d'activation

etkinleme

 1. (aktifleme) Bir cismi ışınlama yoluyla radyoaktif duruma getirme.
 2. (en)Activation.
 3. (fr)Activation

etkinleme çözümlemesi

 1. (aktifleme analizi) Nötronlarla ışınlanarak oluşturulan radyonüklidlerin varlığını saptama ve ışınım düzeylerini ölçme yöntemi.
 2. (en)Activation analysis.
 3. (fr)Analyse par activation

etkin

 1. Sonuca varma yeteneği gösteren
 2. Bkz. efektif
 3. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif.
 4. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
 5. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).
 6. Tepkileşimlerdeetkinliği önde gelen.
 7. Eylemde bulunan.
 8. Etki yapan. Karşıtı bk. edilgin
 9. (en)Effective.
 10. (en)Forceful.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkinlemeetkinleme çözümlemesietkinlemeketkinlenmişetkinleşimetkinetkin açık artırmaetkin adresetkin alanetkin almaetkin aramaetkin artıklıketkin bağışıklıketkin bağlantıetkin bant genişliğietkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın