enzim indükleyici ne demek?

 1. Biyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan mikrozomal enzimlerin indüklenmesini gerçekleştiren binlerce madde vardır ve bunlar fenobarbital tipi ve poliaromatik hidrokarbon tipinde artış yapanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar.
 2. (en)Enzyme inductor.

enzim indükleyicisi

 1. (en)Enzyme inductor.

enzim indüksiyonu

 1. Karaciğer başta olmak üzere bazı organlarda ilaçların biyotransformasyonundan sorumlu enzimlerin aktivitesinin artması.
 2. (en)Enzyme induction.

indükleyici

 1. Düzenleyici proteine bağlanarak gen kaydını başlatan küçük molekül. Özel bir enzimin sentezine sebep olan herhangi bir bileşik; özel bir genin ifadesine sebep olan herhangi fiziksel veya kimyasal uyarıcı.
 2. Embriyoda hücreler tararından meydana getirilen ve komşu hücre ve dokuları etkileyen herhangi bir madde.
 3. Çevresel uyaranlara cevap olarak hücre veya organizmanın enzim veya enzim dizisi üretimini artıran bir molekül. İndükleyici, bazen bir enzimin substratı, hormon gibi bazı moleküller olabilir.
 4. (en)Inducer.
 5. (al)Inductor
 6. (fr)Instigateur
 7. (la)Inducere: sevketmek
 8. (la)Inducer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enzim indükleyicisienzim indüksiyonuenzimenzim aktivasyonuenzim baskılanmasıenzim enz eenzim enzymeenzim etkinleşmesienzim etkinliğienzim immunoassayenzenzaenzadenzalenzamindükleyiciindükleçindüklemindüklem çemberiindüklem fırınıindüklem kaynağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın