etkinleme ne demek?

  1. (aktifleme) Bir cismi ışınlama yoluyla radyoaktif duruma getirme.
  2. (en)Activation.
  3. (fr)Activation

etkinleme çözümlemesi

  1. (aktifleme analizi) Nötronlarla ışınlanarak oluşturulan radyonüklidlerin varlığını saptama ve ışınım düzeylerini ölçme yöntemi.
  2. (en)Activation analysis.
  3. (fr)Analyse par activation

etkinleme etkin kesiti

  1. (aktifleme etkin kesiti) Bir radyonüklidin belirli bir etkileşimle biçimlenebilmesi için gerekli olan etkin kesit.
  2. (en)Activation crosssection.
  3. (fr)Section efficace d'activation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkinleme çözümlemesietkinleme etkin kesitietkinlemeketkinlenmişetkinleşimetkinetkin açık artırmaetkin adresetkin alanetkin alma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın