bedel ile ferağ ne demek?

 1. Bk. para ile bırakma

para ile bırakma

 1. Bir iyeliğin karşılığında para alınması yoluyla başkasına bırakılması.
 2. (en)Resignation.
 3. (fr)Résignation

bedel

 1. Değer, fiyat, kıymet.
 2. Bir şeyin yerini tutabilen karşılık
 3. Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse.
 4. Eşit, denk
 5. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para, bu para yasada belirtilen döviz veya karşılığı değiştirilebilir yabancı ülke parasıdır.
 6. Uşak, hizmetçi, çoban.
 7. Bk. açıklama cümlesi
 8. Bk. açıklayıcı
 9. Bir malın ya da işin karşılığı olan değer, fiyat, denklik.
 10. Karşılık.

bedel flaması

 1. Gemiler arasında işaret sancakları ile konuşulurken, üst üste bulunan sancaklardan birini tekrar çekilmesi gerektiği zaman onun yerine çekilen ve o harf anlamına kullanılan flama.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

ferağ

 1. Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme.
 2. Bir işten vazgeçme, çekilme, el çekme, terk etme.
 3. Serin rüzgar.
 4. (en)Abelienate.
 5. (en)Alienation.
 6. (en)Cession.
 7. (en)Conveying.
 8. (en)Transfer.
 9. (en)Abalienation.
 10. (en)Assignation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bedelbedel flamasıbedel i misilbedel olarakbedel olarak koymakbedel ödemekbedel tutmakbedel vermekbedelcibedelenbedebedeckbededbededabedbed and boardbed and breakfastbed and breakfast roombed baseileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın