bedeli hesaptadır ne demek?

  1. Bk. karşılığı sayışımdadır

karşılığı sayışımdadır

  1. Sayışımlarına yazılmak üzere bankaya verilen ödeklerin, belgitlerin aktarımında kullanılan deyim.
  2. (en)Value to be applied on account.
  3. (fr)Valeur en compte

bedeli bendedir

  1. Bk. karşılığı bendedir

bedeli ferag

  1. Huk: Arazi-i emiriye ve icareteynli vakıf gayr-i menkullerinin tasarruf haklarının devredilmesi karşılığı alınan bedeldir. (Osmanlıca'da yazılışı: bedel-i ferag)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bedeli bendedirbedeli feragbedeli icarbedeli mal olarak alınmıştırbedeli müsemmabedeli nakdıbedeli nakdibedeli nakten ahzedilmiştirbedeli nüzulbedeli öşrbedelbedel flamasıbedel i misilbedel ile ferağbedel olarakhesapta münferit rakamhesapta olanhesapta olmamakhesapta olmayanhesaptaki para miktarı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın