elemental ruh ne demek?

 1. bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. ( ateş, toprak, hava ve su ). animizm ile ilgili .

elemental analysis

 1. Elementel analiz

elemental

 1. Temel, esas, basit, saf, doğa güçleri ile ilgili
 2. Esasa ait, esas, ana, temel, başlıca
 3. Basit, ilkel
 4. Tabiat kuvvetleri ne ait
 5. Kim bileşik olmayan
 6. Saf, halis

ruh

 1. Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin.
 2. En önemli nokta, öz
 3. Esans
 4. Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse
 5. Canlılık, duygu
 6. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.
 7. Insanın maddi olmayan(görünmeyen) tarafı veya özü
 8. Bk. tin
 9. Yanak, yüz, çehre.
 10. Dinlerin ve birtakım ikici felsefe öğretilerinin bedenden ayrı ve ölümsüz bir yaşamı olduğunu ileri sürdükleri varlık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elemental analysiselementalelementallyelementarilyelementarinesselementelement ofelement of a setelement of truthelement of usuryelemenelemeeleme denetimieleme kalıntılarıeleme screeningeleme sınavıruhruh argınlığıruh beden koşutluğuruh bilginiruh bilimciruh bilimcilikruh bilimiruh bilimselruh çağırmaruh çağırma seansıruru be ruruafruamruam hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın