ruh argınlığı ne demek?

 1. Saplantılar, yılgılar, tikler edinme ve nedensiz korkulara kapılma gibi belirtileri olan karmaşık ruh durumu.
 2. (en)Psychasthenia.

ruh

 1. Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin.
 2. En önemli nokta, öz
 3. Esans
 4. Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse
 5. Canlılık, duygu
 6. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.
 7. Insanın maddi olmayan(görünmeyen) tarafı veya özü
 8. Bk. tin
 9. Yanak, yüz, çehre.
 10. Dinlerin ve birtakım ikici felsefe öğretilerinin bedenden ayrı ve ölümsüz bir yaşamı olduğunu ileri sürdükleri varlık.

ruh beden koşutluğu

 1. Bir anlayışa göre, bilinçli ruhsal süreçlerle ilişkili olarak belirli bedensel süreçlerin var olması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ruhruh beden koşutluğuruh bilginiruh bilimciruh bilimcilikruh bilimiruh bilimselruh çağırmaruh çağırma seansıruh çöküntüsüruru be ruruafruamruam hastalığıargınlıkargınargındoğan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın