ruh bilgini ne demek?

 1. Ruh bilimi uzmanı.

ruh

 1. Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin.
 2. En önemli nokta, öz
 3. Esans
 4. Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse
 5. Canlılık, duygu
 6. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.
 7. Insanın maddi olmayan(görünmeyen) tarafı veya özü
 8. Bk. tin
 9. Yanak, yüz, çehre.
 10. Dinlerin ve birtakım ikici felsefe öğretilerinin bedenden ayrı ve ölümsüz bir yaşamı olduğunu ileri sürdükleri varlık.

ruh bilimci

 1. Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog.
 2. (en)Psychologist.

ruh bilimcilik

 1. Özellikle din, sanat, ahlak vb. olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm.
 2. Ruh bilimini bütün bilimlerin ve felsefenin temeli yapma eğilimi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ruh bilimciruh bilimcilikruh bilimiruh bilimselruh beden koşutluğuruhruh argınlığıruh çağırmaruh çağırma seansıruh çöküntüsüruru be ruruafruamruam hastalığıbilginin deneyimle edinildiği taraftarı kimsebilginin deneyimle edinildiğine inanan kimsebilginin erişilebilirliğibilginbilgin bilmecesibilginaybilginazbilgincebilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışıbilgebilge hatunbilge keelbilge pumpbilge turn
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın