ruh bilimcilik ne demek?

  1. Özellikle din, sanat, ahlak vb. olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm.
  2. Ruh bilimini bütün bilimlerin ve felsefenin temeli yapma eğilimi.

ruh bilimci

  1. Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog.
  2. (en)Psychologist.

ruh bilimi

  1. Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji.

bilimcilik

  1. Bilimsel bilginin "saltık bilgi" olduğunu ileri süren felsefe görüşü.
  2. Bilginin, temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem verme, ilimcilik.
  3. Bütün bilginin temeli olarak, fizikötesi ya da tanrıbilim yerine bilimi alma, yalnız bilim yöntemine önem verme ve ona inanma.
  4. (en)Scientism.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ruh bilimciruh bilimiruh bilimselruh bilginiruhruh argınlığıruh beden koşutluğuruh çağırmaruh çağırma seansıruh çöküntüsüruru be ruruafruamruam hastalığıbilimcilikbilimcibilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın