alama kürek ne demek?

 1. (en)Stop rowing

stop

 1. "Dur" anlamında bir seslenme sözü.
 2. Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir söz.
 3. Vazgeçmek, bırakmak.
 4. Kalmak.
 5. Bk. kes!
 6. Opioit antagonisti bir madde.
 7. Mola, duraklama.
 8. Durdurmak.
 9. Durmak, istop etmek, istop ettirmek.
 10. (en)Some part of the articulating organs, as the lips, or the tongue and palate, closed so as to cut off the passage of breath or voice through the mouth and the nose , or so as to obstruct, but not entirely cut off, the passage, as in l, n, etc.; also, any of the consonants so formed.

alama

 1. Halk ağzında el ile tutulup atılabilecek büyüklükteki taş parçası
 2. (en)Brass.

alamafarazallah

 1. Allah'ın farzettiği üzere. (Osmanlıca'da yazılışı: alâ-ma-farazallah)

kürek

 1. Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
 2. Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç.
 3. Kürek cezası.
 4. Hlk. Sığır gövde etinde, bacak pastırmasının elde edildiği parçanın gerisinde, cidagodan döş hizasına kadar uzanan kaslardan yapılan 2.0-2.5 kg ağırlığındaki pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
 5. (en)Blade.
 6. (en)Shovel.
 7. (en)Paddle.
 8. (en)Baker's peel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alamaalamafarazallahalamanalamanaalamana ağıalamana ağlarıalamanataalamançarkıalamankazmasıalamarokenalamalam u askamalaala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala günkürekkürek altı çukurukürek avarızıkürek ayaklılarkürek balıklarıkürek burunlu üyesiz kertenkelegillerkürek cezasıkürek çekerekkürek çekerek karşıya geçirmekkürek çekmeküreküre biçimindeküre biçiminde eklemküre biçimine getirmekküre eklem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın