eşeysiz üreme ne demek?

 1. Eşey hücreleri oluşturmaksızın, bölünme yoluyla çoğalma.
 2. Bir canlının özelleşmiş üreme hücrelerini meydana getirmeden tıpatıp atasına benzer canlıların oluşmasını sağlayan üreme şeklidir.
 3. Eşey hücreleri meydana getirmeksizin bölünme; tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle ya da vejetatif üreme. Aseksüel üreme.
 4. Eşey hücreleri meydana getirmeksizin tomurcuklanma, spor, somatik bölünme veya vejetatif üreme şeklinde bölünme, aseksüel üreme.
 5. Eşey hücreleri meydana gelmeksizin tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle oluşan vejetatif üreme, agametogenez, agamik, agamogenez, agamogoni, aseksüel üreme.
 6. Bkz. sporodik üreme, dölenmesiz üreme
 7. (en)Asexual reproduction).
 8. (en)Asexual reproduction.
 9. (fr)Reproduction asexuelle

eşeysiz çevrim

 1. (en)Asexual cycle

eşeysiz çoğalan bireyler

 1. (en)Clone.

üreme

 1. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.
 2. Üremek durumu.
 3. Bk. çoğalma
 4. Erişkin vücuttan yavru elde edilmesi.
 5. Bir durum veya nesnenin benzerinin oluşturulması, çoğalma, duplikasyon, replikasyon.
 6. Çoğalma.
 7. (en)Procreation.
 8. (en)Propagation.
 9. (en)Reproduction.
 10. (en)The birds and the bees.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşeysiz çevrimeşeysiz çoğalan bireylereşeysiz çoğalmaeşeysiz sporeşeysizeşeysizlikeşeyseleşeysel ayrılıkeşeysel bezeşeysel çift renklilikeşeysel dikromatizmeşeyeşey açıklığıeşey ana hücresieşey ayrılığıeşey beziüremeüreme büyüklüğüüreme dönemiüreme fizyolojisiüreme göçüüreme hızıüreme hücreleriüreme hücresiüreme izolasyonuüreme kanalıüremürem gelir ve giderleriürem oranıüreüre döngüsüüre enerjisiüre fermentasyonuüre ile ilgili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın