eşdeğer deyimler ne demek?

  1. Her yorumda kaplamdaş olan düzgün deyimler. ]| Örn. Eşdeğer önermeler, eşdeğer eklemler.
  2. (en)Equivalent expressions.
  3. (fr)Éxpressions équivalentes

eşdeğer devre

  1. (en)Equivalent network

eşdeğer dalga boyu

  1. Bazı belirgin koşullarda, ayrışık demetle aynı özellikleri taşıyan tek enerjili X ışını dalga boyu.
  2. (en)Equivalent wavelength.
  3. (fr)Longueur d'onde équivalente

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşdeğer devreeşdeğer dalga boyueşdeğereşdeğer ağırlıkeşdeğer anlameşdeğer eklemlereşdeğer enerjieşdeğer eşitlikeşdeğer eşyaeşdeğer formüllerdeyimler sözlüğüdeyimlerle doludeyimleşmedeyimleşmekdeyimleştirmedeyimdeyim adıdeyim aktarımıdeyim biçimi.deyim bulmakdeyideyi kılıklarıdeyi yinelemesideyibiçimdeyibilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın