eşdeğer eşya ne demek?

 1. İşlem görmüş malların üretimi için, dışalım eşyasının yerine kullanılan ve onunla aynı kalite ve teknik özelliklere sahip olan serbest dolaşımdaki eşya.
 2. (en)Equivalent goods.

eşdeğer eşitlik

 1. Eşit simgesinin her iki yanına aynı işlemleri uygulamaya elveren eşitlik.
 2. (en)Equivalent equation.

eşdeğer eklemler

 1. (…)
 2. (en)Equivalent connectives.
 3. (fr)Connecteurs équivalents

eşya

 1. Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü
 2. Gümrük mevzuatı kapsamında anılan her türlü madde.
 3. Bk. nesne
 4. (Şey. C.) (Bu kelime, Türkçede müfret gibi kullanılır.) Ev döşemeye mahsus halı, dolap v.s.
 5. (Şia. C.) Bölükler, bölümler, kısımlar, neviler, fırkalar, tabakalar, cinsler, çeşitler. Cemaatler, cemiyetler, topluluklar. (Osmanlıca'da yazılışı: eşyâ')
 6. (en)Goods.
 7. (en)Belongings.
 8. (en)Traps.
 9. (en)Appointments.
 10. (en)Furniture.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşdeğer eşitlikeşdeğer eklemlereşdeğer enerjieşdeğer ağırlıkeşdeğer anlameşdeğer dalga boyueşdeğer devreeşdeğer deyimlereşdeğereşdeğer formüllereşyaeşya deposueşya falıeşya ihtira beratıeşya ihtiraıeşya korunağıeşya makbuzueşya nazariyesieşya piyangosueşya satışı yapılan eveş açıeş açılareş açılıeş adlı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın