eş anlam ne demek?

 1. Sözler arasında anlam birliği olması durumu.

eş anlamlı

 1. Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim.
 2. (en)Synonym, synonymous.
 3. (en)Synonym.
 4. (fr)Synonymie

eş anlamlı ikileme

 1. Bir kavramı ifade için kullanılan aynı ve yakın anlamda iki (yahut daha fazla) kelimenin belirli diziliş kuralıyla yan yana getirilmesinden oluşan söz grubu; Uyg. öt sav erik «nasihat», yir oron «yer, mekan», terk tavrak «çabuk», arış arığ «temiz» arkış tirkiş «kervan», arıg simek «orman», TT. ev bark, yalan dolan, evirmek çevirmek, saçmak dökmek, ağarmak sararmak, hasta sökel, yorgun argın, koşa çapa vb. bk. ikileme.
 2. (en)Hendiadyoin.
 3. (fr)Hendiadyoin

anlam

 1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
 2. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.
 3. Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim.
 4. Tek iplikli nükleik asidin polaritesi.
 5. (en)Meaning.
 6. (en)Sense.
 7. (en)Point.
 8. (en)Explanation.
 9. (en)Acceptation.
 10. (en)Construction.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eş anlamlıeş anlamlı ikilemeeş anlamlılar sözlüğüeş anlamlılıkeş anlıeş açıeş açılareş açılıeş adlıeş adlılıkeş ağırlıkanlamanlam alanıanlam aykırılığıanlam bayağılaşmasıanlam belirsizliğianlam benzerliğianlam bilgisianlam bilimcianlam bilimianlam bilimselanlaanla şeyinanladığı dille konuşmakanladımsa arap olayımanlage
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın