eş ne demek?

 1. Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer

  Çorabın öbür eşini yerden almak için sol ayağını uzatıyordun.

  Ö. Seyfettin
 2. Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika
 3. Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvandan her biri.
 4. İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu, partner.
 5. Kuma, ortak.
 6. Arkadaş.
 7. Etene.
 8. Dölütle dölyatağını birbirine birleştiren, doğum sırasında çocuktan sonra çıkan; halk arasında çocuklaeş tutulan, bu nedenle çocuğun yazgısını, karakterini, gelecekteki işini etkileyeceği inancıyla birtakım geleneksel ve büyüsel işlemlerden geçirilen zar.
 9. Bkz. döleşi
 10. (en)Equal.
 11. (en)Similar.
 12. (en)Matching.
 13. (en)Identic.
 14. (en)Identical.
 15. (en)Coequal.
 16. (en)Correspondent.
 17. (en)Corresponding.
 18. (en)Duplicate.
 19. (en)Fellow.
 20. (en)Spousal.
 21. (en)Dutch.
 22. (en)One of a pair.
 23. (en)Match.
 24. (en)Pair.
 25. (en)Couple.
 26. (en)Partner.
 27. (en)Spouse.
 28. (en)Husband.
 29. (en)Wife.
 30. (en)Better half.
 31. (en)Placenta.
 32. (en)Companion.
 33. (en)Compeer.
 34. (en)Consort.
 35. (en)Double.
 36. (en)Image.
 37. (en)Peer.
 38. (en)Mate.
 39. (en)Analogue.
 40. (en)Counterpart.
 41. (en)Doublet.
 42. (en)Twin end.
 43. (en)Tally.
 44. (en)Concurrent.
 45. (en)Matched.
 46. (en)Symmetric.
 47. (en)Level.
 48. (en)Homologous.
 49. (en)Colleague.
 50. (en)Comrade.
 51. (en)Conjugate.
 52. (en)Battered wife.
 53. (en)Comp.
 54. (fr)Placenta

döleşi

 1. Memelilerde, anayla dölüt arasında kan alıp vermeyi sağlayan organ, etene, son, meşime, plasenta.
 2. Bkz. plasenta
 3. (en)Secundine.

eş açı

 1. (en)Congruent angle

eş açılar

 1. (…)
 2. (en)Eqivalent angles.
 3. (fr)Angles egales

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eş açıeş açılareş açılıeş adlıeş adlılıkeş ağırlıkeş anlameş anlamlıeş anlamlı ikilemeeş anlamlılar sözlüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın