anlam bilgisi ne demek?

 1. Dil ile düşünce arasındaki ilişkileri anlam yönüyle inceleyen dil bilgisi dalıdır.

anlam bilimci

 1. Anlam bilimi üzerinde çalışan kimse.

anlam bilimi

 1. Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik.
 2. Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı.anlam bilimi kendi içinde de 1. durgun veya eş zamanlıanlam bilimi, 2. gelişmeli veya alt zamanlıanlam bilimi olarak iki alt dala ayrılmaktadır. Dilin belirli bir zaman kesitindeki durumunu tarihî değişme ve gelişmelere girmeden inceleyenanlam bilimi dalı eş zamanlıanlam bilimi (synchronische Semantik) adını alır. Bu dalda, dilin kelimeleri; anlamları, kavram alanları ve kapsamları ile eş anlamlılık, çok anlamlılık, eş seslilik vb. açılardan ele alınmaktadır. || Art zamanlı (diachronische Semantik)anlam bilimi ise, dilin anlamla ilgili olaylarını tarihî değişme ve gelişme süreci içinde ele almaktadır. bk. eş zamanlıanlam bilimi ve art zamanlıanlam bilimi.
 3. (en)Semantics.
 4. (fr)Semantique

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlam bilimcianlam bilimianlam bilimselanlam birimianlam bayağılaşmasıanlam belirsizliğianlam benzerliğianlamanlam alanıanlam aykırılığıanlaanla şeyinanladığı dille konuşmakanladımsa arap olayımanlagebilgisi dışındabilgisi olmakbilgisi olmamakbilgisizbilgisizlikbilgisizlikten değeri bilinmeyen iyi şeybilgisayarbilgisayar adıbilgisayar adlarıbilgisayar adresibilgisayar ağıbilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın