eş anlamlı ne demek?

 1. Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim.

  Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

 2. (en)Synonym, synonymous.
 3. (en)Synonym.
 4. (fr)Synonymie

eş anlamlı ikileme

 1. Bir kavramı ifade için kullanılan aynı ve yakın anlamda iki (yahut daha fazla) kelimenin belirli diziliş kuralıyla yan yana getirilmesinden oluşan söz grubu; Uyg. öt sav erik «nasihat», yir oron «yer, mekan», terk tavrak «çabuk», arış arığ «temiz» arkış tirkiş «kervan», arıg simek «orman», TT. ev bark, yalan dolan, evirmek çevirmek, saçmak dökmek, ağarmak sararmak, hasta sökel, yorgun argın, koşa çapa vb. bk. ikileme.
 2. (en)Hendiadyoin.
 3. (fr)Hendiadyoin

eş anlamlılar sözlüğü

 1. (en)Thesaurus.

anlamlı

 1. Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar.
 2. (en)Meaningful.
 3. (en)Significant.
 4. (en)Expressive.
 5. (en)Eloquent.
 6. (en)Meaning.
 7. (en)Pointed.
 8. (en)Pregnant.
 9. (en)Purposeful.
 10. (en)Revealing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eş anlamlı ikilemeeş anlamlılar sözlüğüeş anlamlılıkeş anlameş anlıeş açıeş açılareş açılıeş adlıeş adlılıkeş ağırlıkanlamlıanlamlı anlamlıanlamlı bakışanlamlı bir şekilde öksürmekanlamlı konuşmakanlamlı olarakanlamlı olmaanlamlı öğrenmeanlamlı rakamanlamlık durguanlamlaanlamlandırmaanlamlandırmakanlamanlam alanıanlam aykırılığıanlam bayağılaşmasıanlam belirsizliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın