anlam bilimci ne demek?

  1. Anlam bilimi üzerinde çalışan kimse.

anlam bilimi

  1. Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik.
  2. Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı.anlam bilimi kendi içinde de 1. durgun veya eş zamanlıanlam bilimi, 2. gelişmeli veya alt zamanlıanlam bilimi olarak iki alt dala ayrılmaktadır. Dilin belirli bir zaman kesitindeki durumunu tarihî değişme ve gelişmelere girmeden inceleyenanlam bilimi dalı eş zamanlıanlam bilimi (synchronische Semantik) adını alır. Bu dalda, dilin kelimeleri; anlamları, kavram alanları ve kapsamları ile eş anlamlılık, çok anlamlılık, eş seslilik vb. açılardan ele alınmaktadır. || Art zamanlı (diachronische Semantik)anlam bilimi ise, dilin anlamla ilgili olaylarını tarihî değişme ve gelişme süreci içinde ele almaktadır. bk. eş zamanlıanlam bilimi ve art zamanlıanlam bilimi.
  3. (en)Semantics.
  4. (fr)Semantique

anlam bilimsel

  1. Anlam bilimi ile ilgili, semantik.

bilimci

  1. Bilgin.
  2. (en)Bilimeri, -ni scientist.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlam bilimianlam bilimselanlam bilgisianlam birimianlam bayağılaşmasıanlam belirsizliğianlam benzerliğianlamanlam alanıanlam aykırılığıanlaanla şeyinanladığı dille konuşmakanladımsa arap olayımanlagebilimcibilimcilikbilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscessbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın