anlam bayağılaşması ne demek?

 1. Anlam kötüleşmesi.
 2. (Derleme. mana bayağılanması) Bazı sözcüklerin gerçek anlamlarının, yerine göre, bayağı ve kötü anlama kayması: Herif (kaba dilde erkek) , kabak (aptal, kaba adam) , uşak (emir kulu, köle) , canavar (Farsça'da "canlı" anlamını verirken bugünkü Türkçede "yırtıcı, cana kıyan" anlamlarını vermesi) gibi.
 3. (en)Pejorative.
 4. (fr)Péjoration, dégradation

anlam

 1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
 2. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.
 3. Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim.
 4. Tek iplikli nükleik asidin polaritesi.
 5. (en)Meaning.
 6. (en)Sense.
 7. (en)Point.
 8. (en)Explanation.
 9. (en)Acceptation.
 10. (en)Construction.

anlam

 1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
 2. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.
 3. Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim.
 4. Tek iplikli nükleik asidin polaritesi.
 5. (en)Meaning.
 6. (en)Sense.
 7. (en)Point.
 8. (en)Explanation.
 9. (en)Acceptation.
 10. (en)Construction.

anlam alanı

 1. Zihinde aynı veya birbirine yakın kavramlar oluşturan kelimelerin meydana getirdikleri ortak alan: ülkü, hedef, gaye, maksat, ideal; kırılmak, incinmek, gücenmek, darılmak, küsmek; kesmek, koparmak, biçmek, üzmek, yolmak vb.
 2. (en)Semantic field.
 3. (fr)Champ semantique

bayağılaşma

 1. Bayağılaşmak durumu
 2. (en)Self abasement.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlamanlam alanıanlam aykırılığıanlam belirsizliğianlam benzerliğianlam bilgisianlam bilimcianlam bilimianlam bilimselanlam birimianlaanla şeyinanladığı dille konuşmakanladımsa arap olayımanlagebayağılaşmabayağılaşmakbayağılaştırmabayağılaştırmakbayağılaştırmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın